. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


~ applied illustration

::: postcards | flyer | poster | textiles | etc. :::

2010-2012tschautschüssi kalender 2014 : tschautschuessi.bigcartel.com :

* DUKE KALENDER 2013 * Illustration/ Coloration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:duke calendar cover 2012: digital collage :

: beachday : postcard : 2011  

: beach : postcard : 2011 :  

: postcard : 2010 :  

: illustration for a book :  

: cover of the month : 2009 : tschautschüssi calendar 2010

: design : blue-printed scarf :  2009

: logoentwurf : 2012 : komitee für experimentell kritik

: logoentwurf : 2012 : komitee für experimentell kritik

: plakat : 2010 :  

: poster : pimubar : 2010  

: flyer pimubar 2010 :  

: flyer westpaket : 2008 :  

: flyer westpaket : 2008 :  

: flyer westpaket : 2008 :